Axi-bonnen

De sportdienst van de stad Brugge heeft in 2007 een sportbeleidsplan opgemaakt voor de periode 2008-2013. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is sociale correctie en in het bijzonder het ondersteunen van mensen die zich in financieel moeilijke situatie bevinden. Daarom wil de sportdienst vanaf 1 okt. 2008 het “AXI-bonnenproject” opstarten,waardoor personen die het financieel moeilijk hebben sportieve activiteiten kunnen betalen.

De bonnen zijn verwerkt in een boekje waarin tevens ook alle informatie staat hoe, waar en waarvoor men de AXI-bon mag gebruiken. De AXI-boekjes worden uitgedeeld aan personen die het financieel moeilijk hebben(*)

Op die manier hopen we een steentje bij te dragen aan een toegankelijker sportleven. In het AXI-boekje zitten bonnen van 10 Euro,5 Euro en 2 Euro

samen goed voor 50 Euro.

(*) Bruggelingen die in het bezit zijn van een OCMW-participatiekaart of die recht hebben op het OMNIO-statuut(verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds) kunnen een AXI-boekje afhalen op de sportdienst.

Contactgegevens


Sportdienst Brugge
Koning Leopold III-laan 50
8200 Brugge
t 050 72 70 00
f 050 30 03 44

Deze tekst werd overgenomen uit een brief van de sportdienst Stad Brugge